Multitasken

Hersenen toch in staat om te multitasken volgens nieuw onderzoek

Door |

Er is in de loop der tijd al veel discussie geweest over dit onderwerp, of multitasken nou wel of niet mogelijk is voor ons brein. De onderzoeken hierover lopen ver uiteen. Nieuw onderzoek heeft echter een deel in het brein gevonden dat zich bezighoudt met het uitvoeren van meerdere taken tegelijk.

Het gedeelte dat de onderzoekers hebben ontdekt met deze functie heet het nucleus reticularis thalami. Nu de onderzoekers beter begrijpen wat deze kern precies doet, hopen zij deze nieuwe informatie te kunnen gebruiken bij verschillende stoornissen zoals schizofrenie, ADHD en bepaalde vormen van autisme.

“We hebben de nucleus reticularis thalami geïdentificeerd als een station. Dat is iets wat in het verleden nog nooit is beschreven. Nu kunnen we onderzoeken of mensen met autisme een kapotte NRT hebben en mogelijk zelfs medicijnen ontwikkelen die hier iets aan kunnen doen.”, aldus Michael Halassa, een neurowetenschapper aan de New York-universiteit en één van de hoofdonderzoekers.

Multitasken

De mogelijkheid om te multitasken vormt een belangrijk deel in ons leven, dat gebruikt wordt bij alledaagse taken zoals autorijden en koken. Onze hersenen hebben een constante toevoer van informatie en in een flits moet ons brein beslissen wat het meest belangrijk is om vervolgens de rest van de informatie te ‘negeren’. Wetenschappers kennen dit proces al jaren, maar het was vooralsnog lastig om de vinger op de juiste plek te leggen als het gaat om welk deel van de hersenen hier nou precies verantwoordelijk voor is.

Lees ook: 9 redenen waarom we zo van top 10 lijstjes houden

Onderzoek

Tijdens het huidige onderzoek hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van muizen. De onderzoekers hebben de muizen getraind om te reageren op licht en geluid. Aan de hand van deze stimuli moesten de muizen een keuze maken welke kant zij op gingen in een soort doolhof. Als zij de juiste stimulans volgden werden zij beloond. De onderzoekers probeerde de muizen tijdens het volgen van de juiste route af te leiden met de tegenovergestelde stimulans. Zo werden muizen die getraind werden om geluid te volgen afgeleid met licht en andersom.

Tegelijkertijd maten de onderzoekers de signalen die voortkwamen uit de nucleus reticularis thalami neuronen in de hersenen van de muizen. De NRT neuronen van muizen die getraind waren om het geluid te volgen en het licht te negeren toonden aan dat de hersenen de lichtsignalen negeerden en volledig focuste op geluid en andersom. Één van de onderzoekers legt uit hoe de werking van deze functie van het brein te vergelijken is met de werking van een schakelbord.

Stoornissen

De onderzoekers hopen op deze manier uit te vogelen wat er fout gaat in het brein tijdens overstimulatie bij bijvoorbeeld ADHD, schizofrenie en autisme. Het grootste probleem bij deze stoornissen is dat de patiënten moeite hebben met het afschermen van afleidende stimuli, aldus de onderzoekers. Dit opent daarom ook deuren tot verder gedetailleerder onderzoek en mogelijke medische toepassingen.

Dit zou een mooie stap zijn richting het verminderen van de symptomen van de verschillende eerder genoemde stoornissen. Het betekent echter niet dat make-up op doen tijdens het rijden nu ineens een goed idee is.

Sociaal is liefde!

Vond jij dit een waardevol of leuk artikel? Deel of like het dan even!